Taizhou

What is Taizhou?

Taizhou definition and meaning on Dictionary terms:
noun Pinyin.

a city in central Jiangsu province, in E China.